[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

24 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 นางสาวผกาวดี สุขสิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง นางอำพรรณ ทองเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเข
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันจันทร์ ที่ 19-20 มิถุนายน 2560 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560
นางสาวผกาวดี สุขสิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุ
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเรียนการสอน ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง กลุ่มเทียบโอน 2
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.15 น. นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นิเทศการเรียนการสอน ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง กลุ่มเทียบโอน 2 โดย นางจารุทัศน์ ปิยะบรรหาร เป็นครูผู้รับผิดชอบ
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวั
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2560 นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
19 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวพีรภาว์ นาคเกิด นักวิชาการศึกษา และนางสาวภัทราวดี วงษา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ณ อนุสรณ์เรือหลว
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึ
3 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นำโดย ท่านไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมบริจาคหนังสือข่าวสารจากสหกรณ์และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชนจังหวัดระยอง
3 เมษายน 2560 ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นำโดย ท่านไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมบริจาคหนังสือข่าวสารจากสหกรณ์และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชนจังหวัดระยอง และเพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเ
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ระยอง และคณะ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุม กศน.สัญจร ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดประชุม กศน.สัญจร วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุม และมีนายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม
8 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราาชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราาชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใ
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS6) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS6) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05