[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2560 นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
19 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวพีรภาว์ นาคเกิด นักวิชาการศึกษา และนางสาวภัทราวดี วงษา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ณ อนุสรณ์เรือหลว
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึ
3 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นำโดย ท่านไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมบริจาคหนังสือข่าวสารจากสหกรณ์และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชนจังหวัดระยอง
3 เมษายน 2560 ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นำโดย ท่านไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นำคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมบริจาคหนังสือข่าวสารจากสหกรณ์และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอ่านในชุมชนจังหวัดระยอง และเพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเ
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.ระยอง และคณะ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุม กศน.สัญจร ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดประชุม กศน.สัญจร วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุม และมีนายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม
8 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราาชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราาชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใ
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS6) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS6) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมี นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวย
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2560 และการประชุมร่วมกับ กกต.จังหวัดระยอง วันอังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2560 และการประชุมร่วมกับ กกต.จังหวัดระยอง วันอังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จ
26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2559
22 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็น
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรุู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมา
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรุู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมา
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : ภาพบรรยากาศจากทีมจิตอาสา กศน.จังหวัดระยอง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านราษฎร ตำบลปลายพระเยา อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ มีการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และล้างทำความสะอาดบ้านเรือน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนย้ายสื่งของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : ภาพบรรยากาศจากทีมจิตอาสา กศน.จังหวัดระยอง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านราษฎร ตำบลปลายพระเยา อำเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ มีการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และล้างทำความสะอาดบ้านเรือน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนย้ายสื่งของ
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นางสาวธวัลรัตน์ ศักดิ์ติมงคล ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นางสาวธวัลรัตน์ ศักดิ์ติมงคล ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05