[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 วันพุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ แพสายน้ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์... -
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคง, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเกาะแ
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมชาย นันธิกานท์ โทรศัพท์จังหวัดระยอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน โดยเชิญนายอัฏฐนัย สนิทสนม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญการ ผู้แทนสถิติจังหวัดระยอง ทีมวิทยากรแกนนำ กศน.จังหว
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินวิทยฐานะด้าน 1 และ 2 ของ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะด้าน 1 และ 2 ของ นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ อดีต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง ณ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมกับคณะกรรมการ
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง”
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน การประชุมการจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง” ณ ห้องสิงห์บบุรารักษ์ ชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายประกอบ โพธิ์ราม รองผ
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางชุติมณฑน์ เรืองก
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2560
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่
5 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และ กศน.อำเภอเมืองระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพ
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการธรรมะพัฒนาใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กศน.อำเภอแกลง (3 วัน 2 คืน)
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะพัฒนาใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กศน.อำเภอแกลง (3 วัน 2 คืน) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ วัดตากวา หมู่ 1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน และมีนายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดแ
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนา
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (ชั้น 4) ศาลากลางจังห
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560 ณ ห
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอปลวกแดง
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บั
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการและรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05