[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และ กศน.อำเภอเมืองระยอง ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพ
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการธรรมะพัฒนาใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กศน.อำเภอแกลง (3 วัน 2 คืน)
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะพัฒนาใจ ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กศน.อำเภอแกลง (3 วัน 2 คืน) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ วัดตากวา หมู่ 1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน และมีนายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมพิจารณาประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดแ
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนา
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (ชั้น 4) ศาลากลางจังห
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560 ณ ห
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอปลวกแดง
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บั
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการและรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1)
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยนายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมภั
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงสถานบันหลักของชาติ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเด
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี และ
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ”
วันจันทน์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอนุ
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี และพ
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน\" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน\" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลแกลงก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05