[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)จำนวน ๓ หลักสูตร คือ วิชาช่างตัดผมชาย ๒๐ชั่ว
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางชุติมณฑน์ เรือ
7 / พ.ย. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง
วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหั
7 / พ.ย. / 2561 : ข่าวทั่วไป
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ
วันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้สถานศึกษา จำนวน ๓๗ คน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามร
5 / พ.ย. / 2561 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรมเคารพธงชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และ กศน.อำเภอเมืองระยอง ร่วมกันกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นสั
2 / พ.ย. / 2561 : ข่าวทั่วไป
การประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนว
26 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Non-Formal National Education Test : N-Net)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Non-Formal National Education Test : N-Net)
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “สื่อสารองค์กร กศน.ระยอง”
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ชำนวญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “สื่อสารองค์กร กศน.ระยอง” เพื่อให้บ
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
การรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่ พนักงานราชการ
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง โดยนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นผู้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ตามประกาศรายชื่อผู้ได
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน.
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยชี้แจงการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเตรียม
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าว กศน.
กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ กศน.อำเภอเมืองระยอง นำโดยนายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง และบุคลากรทางการลูกเสือ นำกองลูกเสือจาก กศน.อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1 กอง
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (ม
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และในปี 2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองระยอง
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแกลง เข้าร่วมงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จั
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ราม รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ม
14 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
25 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค
25 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับครู กศน. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ. ศ. 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดโครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับครู กศน. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561
18 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ (ชั้น 4 ) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05