[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวั
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นางสุพร เงินเชื้อ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที
8 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2559
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทร
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง:นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดระยองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มิ.ย.59 วันที่ 5 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอ
29 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา
27 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส. ปชต.
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส. ปชต. ให้กับคณะกรรมการ ศส. ปชต. จำนวนศูนย์ละ 10 คน โดยวิทยากรครู ข รุ่นที่ 1 กศน.อำเภอเมืองระยอง ประกอบด้วย กศน. ตำ
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ การอบรมครู ข
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ อบรมครู ข เมื่อว
16 / พ.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการตลาดคลองผดุง สร้างสุขสัญจร 11-13 พ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการตลาดคลองผดุง สร้างสุขสัญจร 11-13 พ
16 / พ.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่การสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จั
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่การสวมเสื้อ TO BE NUMBER
28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\"
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\" ในส่วนภูมิภาค วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559 วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรีรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกานต์ปี 2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโ
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
รายงานตัวครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ปฐมนิเทศครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดระยอง เพื่อให้แนวการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานในการทำงานของครูศูนย์การเร
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง บรรยายพิเศษให้กับคณจารย์และนิสิต ถาคเรียนวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวาส
30 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ในประเด็น 1 การเตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ณ ตลาดคลองผดุ
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัยศึกษาดูงาน
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีท
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาคม 2559)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาค

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05