[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / พ.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่การสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จั
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่การสวมเสื้อ TO BE NUMBER
28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\"
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\" ในส่วนภูมิภาค วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559 วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรีรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกานต์ปี 2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโ
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
รายงานตัวครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ปฐมนิเทศครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดระยอง เพื่อให้แนวการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานในการทำงานของครูศูนย์การเร
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง บรรยายพิเศษให้กับคณจารย์และนิสิต ถาคเรียนวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวาส
30 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ในประเด็น 1 การเตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ณ ตลาดคลองผดุ
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัยศึกษาดูงาน
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีท
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาคม 2559)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาค
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงกา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส
กศน.อำเภอปลวกแดง โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลปลวกแดง, บ้านทับตอง, บ้านวังแขยง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด
กศน.อำเภอปลวกแดง จัดโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ ตำบลปลวกแดง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
กศน.อำเภอวังจันทร์ ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
พิธีเปิดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
กศน.อำเภอวังจันทร์ จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ
กศน. อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ วัดห้วยทับมอญ
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
กศน.อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05