[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
ไข้เลือดออก
อาการ และวิธีดูแลรักษาตัวเบี้องต้น   เข้าชม :  [282]
แผนที่ของสมอง
แผนที่ของสมอง   เข้าชม :  [761]
สธ.พบคนงานเจียรหินแถวเขายายเที่ยงดับด้วยโรคปอดหินคนแรกของประเทศ
สธ.พบคนงานเจียรหินแถวเขายายเที่ยงดับด้วยโรคปอดหินคนแรกของประเทศ ฝุ่นหินเข้าปอดจนแข็งเป็นหิน ส่งผลหัว   เข้าชม :  [552]
Navigator หรือ GPS
Navigator หรือ GPS ไม่ว่าจะเรียกแบบใด ขอให้เข้าใจกันเป็นภาษาไทยง่ายๆ ว่าคือ ระบบแผนที่นำทาง   เข้าชม :  [691]
UPB 70 แบตฯเสริมสำหรับโน้ตบุ๊ก
UPB 70 แบตฯเสริมสำหรับโน้ตบุ๊ก   เข้าชม :  [456]
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สนง.กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  เข้าชม :  [276]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครู กศน.ตำบล18 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [329]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล2 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [750]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป27 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [198]
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 27 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [208]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ นักจัดการงานทั่วไป25 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [145]
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/25597 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [170]

26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการกระบวนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. เข้าร่วมอบรมโครงการกระบวนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนการเร  เข้าชม :  [14]

16 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสุวรรณี จันทร์ลอย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา  เข้าชม :  [17]

13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาสภาพการดำเนินงานการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดระยองรักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารกศน.อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดและกศน. อำเภอ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภาพการดำเน  เข้าชม :  [16]

13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง:นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวั  เข้าชม :  [20]

13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับหนังสือที่ส่งจาก สำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง:นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับหนังสือที่ส่งจาก สำนักงาน กศน. เป็นหนังสือบริจาคโดยแม็คเอ็ดคูเคชั่น จำนวน 40 กล่อง และ หนังสือบริจาคจาก   เข้าชม :  [14]

10 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรำลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ \" 8 กันยา\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรำลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ \" 8 กันยา\" วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ก  เข้าชม :  [21]

5 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที  เข้าชม :  [27]

11 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ  เข้าชม :  [68]

6 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ (วัน Big Day)
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง: นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมทั้งคณะครู นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์แล  เข้าชม :  [68]

29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรวันคล้านวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เ  เข้าชม :  [94]

24 / มี.ค. / 2559 : อื่นๆทั่วไป
ป้ายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้จัดทำป้ายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ โดยทรงห่วงใยต่อ  เข้าชม :  [94]
25 / ธ.ค. / 2558 : อื่นๆทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เข้าชม :  [123]

 

 

 


นางสาวอุไรรัตน์  ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

 

 


 
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

อกสาร Download
 
แบบฟอร์มการเงิน
 แบบฟอร์มขอใช้รถโมบาย
 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
 และค่าธรรมเนียม
 ใบยืมพัสดุ 
 หนังสือรับรองเงินเดือน 
 คำร้องขอมีบัตร
 แบบฟอร์มเรื่องทั่วไป 
 
ขอใบรับรองผลการเรียน
 แบบเก็บข้อมูล พมจ.
 
ฟอร์มปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
 แผนปฏิบัติ ปีงบประมาณ 59
 แบบรายงานการตรวจราชการฯ รอบ2
 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ EIS ปีงบประมาณ 2559
ปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4

กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ปี59

 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
 ปรจำเดือน เมษายน 2559
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05