[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\"
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจัดงาน \" การศึกษาสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการสร้างสุข\" ในส่วนภูมิภาค วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ.
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 /2559 วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรีรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสประเพณีสงกานต์ปี 2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่พนักงานราชการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการ นายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโ
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๓ – ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
รายงานตัวครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ปฐมนิเทศครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดระยอง เพื่อให้แนวการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานในการทำงานของครูศูนย์การเร
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง บรรยายพิเศษให้กับคณจารย์และนิสิต ถาคเรียนวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวาส
30 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ในประเด็น 1 การเตรียมความพร้อมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ณ ตลาดคลองผดุ
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัยศึกษาดูงาน
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีท
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาคม 2559)
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559 (ประจำเดือนมีนาค
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงกา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส
กศน.อำเภอปลวกแดง โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลปลวกแดง, บ้านทับตอง, บ้านวังแขยง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด
กศน.อำเภอปลวกแดง จัดโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ ตำบลปลวกแดง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
กศน.อำเภอวังจันทร์ ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
พิธีเปิดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
กศน.อำเภอวังจันทร์ จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ
กศน. อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ วัดห้วยทับมอญ
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
กศน.อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
กศน.อำเภอแกลง จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
กศน.อำเภอแกลง เข้าร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05