[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมประจำสัปดาห์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์ ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงกา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส
กศน.อำเภอปลวกแดง โครงการอนุรักษ์น้ำ ฝายสวยน้ำใส วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลปลวกแดง, บ้านทับตอง, บ้านวังแขยง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด
กศน.อำเภอปลวกแดง จัดโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน. ตำบล ห่างไกลยาเสพย์ติด วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ ตำบลปลวกแดง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
กศน.อำเภอวังจันทร์ ร่วมงานสตรีไทย พลังสร้างสรรค์ประเทศไทย
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
พิธีเปิดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
กศน.อำเภอวังจันทร์ จัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ
กศน. อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ วัดห้วยทับมอญ
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
กศน.อำเภอเขาชะเมา จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเขาชะเมา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานศึกษา
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day
กศน.อำเภอนิคมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมงานถ่ายทอดความรู้ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
กศน.อำเภอแกลง จัดหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลังสูตรการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
กศน.อำเภอแกลง เข้าร่วมประชุม ศส.ปชต วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
กศน.อำเภอบ้านฉาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สวนแก้วสวนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กศน.อำเภอบ้านฉาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สวนแก้วสวนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีงานทำ
กศน.อำเภอบ้านค่าย จัดศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีงานทำ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ แหล่งเรียนรู้ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กิจกรรมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
กศน.อำเภอบ้านค่าย จัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
กศน.อำเภอเมือง จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นักศึกษา กศน.ตำบลทับมา เข้าร่วม จำนวน 25 คน นักศึกษา กศน. จากศูนย์ฝึก ฯ จ.ระยอง จำนวน 20 คน
24 / มี.ค. / 2559 : ข่าว กศน.ตำบล/ ศรช.
สอบ E-Exam ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
กศน.อำเภอเมือง สอบ E-Exam ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมติดตามงานของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขตลอดจนการระบุโครงการ/กิจกรรมที่จ
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์หลักของ กศน.อำเภอ
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำเว็บไซต์ กศน.อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเว็บไซต์ระดับตำบลที่สมบูรณ์ทุกแห่ง สามารถเชื่อมโ
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมกลุ่มจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพาครั้งที่ 1/2559
นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และนางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05