[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 วันที่ 16 มกราคม 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 วันที่ 16 มกราคม 2560
15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเคร
25 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 การเขียนโครงการและการประเมินโครงการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปฏิญญา ภู่พุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านฉาง รักษาการในต
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง: นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง วันที่ 7
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสม
19 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาวพีรภาว์ นาคเกิด นักวิชาการศึกษา และนางสาวภัทราวดี วงษา นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสอนวิชาชีพการย้อมผ้าดำและริบบิ้นดำของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ตามประกาศของสำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ แต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดำ แต่เนื่องจากขณะนี
11 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้ง 10/2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดระย
26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการกระบวนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. เข้าร่วมอบรมโครงการกระบวนการขับเคลื่อน การจัดทำแผนการเร
16 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสุวรรณี จันทร์ลอย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาสภาพการดำเนินงานการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดระยองรักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารกศน.อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดและกศน. อำเภอ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภาพการดำเน
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง:นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวั
13 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับหนังสือที่ส่งจาก สำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง:นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับหนังสือที่ส่งจาก สำนักงาน กศน. เป็นหนังสือบริจาคโดยแม็คเอ็ดคูเคชั่น จำนวน 40 กล่อง และ หนังสือบริจาคจาก
10 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันรำลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ \" 8 กันยา\"
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรำลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ \" 8 กันยา\" วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ก
5 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที
11 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ
6 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ (วัน Big Day)
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง: นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมทั้งคณะครู นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์แล
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรวันคล้านวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุมาร
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้
25 / ก.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ประชุมเสวนาเพื่อร่วมกำหนดแนวคิดสำหรับการขับเคลื่อน \"จังหวัดตราด เมืองแห่งการเรียนรู้\"
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง : นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเสวนาเพื่อร่วมกำหนดแนวคิดสำหรับการขับเคลื่อน \"จังหวัดตราด เมืองแห่งการเรียนร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05