[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1)
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยนายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมภั
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงสถานบันหลักของชาติ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเด
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี และ
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ”
วันจันทน์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่
24 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอนุ
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอบ้านค่าย
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี และพ
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงา น กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน\" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน\" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลแกลงก
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัด
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุปร
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC)
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมวาระการประชุมปร
7 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายณัฐฐ์ฐนนท์ ภูแลสี ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแกลง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอแสดงความเสียใจกับ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ภูแลสี ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแกลง ที่สูญเสียบิดา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุรวม 75 ปี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กำหน
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ให้กับครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครูศูนย์กา
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05