[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัด
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุปร
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC)
นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุวรรณี จันทร์ลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง : นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมวาระการประชุมปร
7 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายณัฐฐ์ฐนนท์ ภูแลสี ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแกลง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอแสดงความเสียใจกับ นายณัฐฐ์ฐนนท์ ภูแลสี ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแกลง ที่สูญเสียบิดา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุรวม 75 ปี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กำหน
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2560
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบด้านภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ให้กับครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครูศูนย์กา
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
24 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 นางสาวผกาวดี สุขสิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นายสะโอฐ สุภาเสพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง นางอำพรรณ ทองเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเข
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันจันทร์ ที่ 19-20 มิถุนายน 2560 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560
นางสาวผกาวดี สุขสิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุ
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการเรียนการสอน ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง กลุ่มเทียบโอน 2
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.15 น. นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นิเทศการเรียนการสอน ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง กลุ่มเทียบโอน 2 โดย นางจารุทัศน์ ปิยะบรรหาร เป็นครูผู้รับผิดชอบ
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวั

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05