[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

24 / พ.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง กศน.อำเภอเมืองระยอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง กศน.อำเภอเมืองระยอง
14 / พ.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 – 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)
8 / พ.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายณัฐฐ์ฐนนท์ ภูแลสี ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแกลง วันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 20.00 น.
6 / ก.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน กศน.อำเภอบ้านฉาง
5 / ก.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน กศน.อำเภอบ้านฉาง ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่
28 / ส.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสํญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
23 / ส.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน กศน.อำเภอบ้านฉาง ตามเอกสารแนบ
22 / ส.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
16 / ส.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
19 / ก.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2560
17 / ก.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560
ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจเพียงแค่ 26 ข้อ ว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไร ใช้ที่ไหน ใช้เมื่อไร และใช้อย่างไรข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยและประเทศไทย เพื่อนำไปกำหนดนโยบายระดับชาติ ในการส่งเสริมให้คนไทยได้ประ
28 / มิ.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2560
5 / มิ.ย. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
70 เส้นทางตามรอยพระบาท
70 เส้นทางตามรอบพระบาท \"ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง\"
21 / มี.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง
6 / มี.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)
20 / ก.พ. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ กศน.อำเภอเมืองระยอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ กศน.อำเภอเมืองระยอง
2 / ก.พ. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2559 ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2559 ของ กศน. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
17 / ม.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง
12 / ม.ค. / 2560 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
27 / ธ.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559- 10 มกราคม 2560 ในเวลา 08.30-12.00 น. และ ในเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05