[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / มี.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในจังหวัดระยอง
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติงาน และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมรับเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นครูปนะจำศู
10 / มี.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ขอให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
29 / ก.พ. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ กศน.จังหวัดระยอง วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
11 / ก.พ. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปื ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตามที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานรา
9 / ก.พ. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
29 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง สอบคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดระยอง
29 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
20 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
18 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
13 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอน
5 / ม.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
สอบราคาก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณ กศน.อำเภอปลวกแดง
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง เรื่องสอบราคาก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณ กศน.อำเภอปลวกแดง
22 / ธ.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการช่วงงานกาชาดจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการช่วงงานกาชาดจังหวัดระยอง
30 / ต.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชิ่้อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
26 / ต.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งครูอาสาสมัครและนักิวชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานาราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
14 / ต.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค กและภาค ข ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดรยะอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้
9 / ต.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ครูอาสาสมัครและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เป็น 24 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
กศน. ระยองประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กศน. ระยองประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,680 บาท
30 / ก.ย. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอาสาสมัครฯและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
23 / ก.ย. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
สนง.กศน.จังวหัดระยอง ประกาศรับสมัครครอาสามสมัครและนิกวิชาการคอมพิวเอตร์
สนง.กศฯ.จังหวัดระยองประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและนักวิชากาคอมพิวเตอร์
10 / ส.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเียนชุมชน ดังนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05