[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / ก.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังนี้
28 / ก.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองมีความประสงค์คัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 11680 บาท สนใจติดต่อ 038-617317
7 / ก.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดระยอง
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดระยอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กศน. อำเภอที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-22 กรกฎาคม 2558 ร
3 / ก.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3861 7317
23 / มิ.ย. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง พิจารณาหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเลือก
ประกาศ พิจารณาหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเลือก โดย กำหนดให้บริษัทผู้ค้าหนังสือที่มีความประสงค์จะให้พิจารณา ส่งมอบตัวอย่างหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเลือก วิชาละ ๔
10 / มิ.ย. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมพัฒนา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมพัฒนา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 / พ.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ 1-3 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
22 / พ.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สอบข้อเขียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-10.30 น. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2
15 / พ.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เพิ่มเติม สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล
ตามหนังสือที่ ศธ 0210.118/2279 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติครู กศน. ตาบล
12 / พ.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 อัตรา
26 / ก.พ. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศุนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
23 / ก.พ. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำหรับ กศน.ตำลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำหรับ กศน.ตำลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
20 / ก.พ. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง และได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วสานักงาน กศน. จังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
17 / ก.พ. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตามที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2558 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
27 / ม.ค. / 2558 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศ
29 / ธ.ค. / 2557 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา
15 / ธ.ค. / 2557 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
11 / ธ.ค. / 2557 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
5 / พ.ย. / 2557 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคารถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประเภทรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง กำหนดสัญญาเช่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
30 / ต.ค. / 2557 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้)
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05