[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / ธ.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
22 / ธ.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
สนง.กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
22 / ธ.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
15 / ธ.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครู ศรช)
สนง.กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
14 / ธ.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
29 / พ.ย. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารใ
14 / ต.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ขอน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
9 / ต.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ย้ายและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยสำนังาน กศน.มีความประสงค์ที่จะปรับย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กศน.อำเภอ/เขต) และผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ขึ้นตรง) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วย
22 / ส.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สนง.กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
18 / ส.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครู กศน.ตำบล
สนง.กศน.จังหวัดระยองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
2 / ส.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สนง.กศน.จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา
27 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
27 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
25 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ นักจัดการงานทั่วไป
สนง.กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
7 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2559
7 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอเมืองระยอง ภาคเรียนที่ 1/2559
6 / ก.ค. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สนง.กศน.จังหวัดระยอง มีความประสงต์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
28 / มิ.ย. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
24 / มิ.ย. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนวช.คอมพิวเตอร์
สนง.กศน.จ.ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเเลือกสรร พนง.ราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15 / มิ.ย. / 2559 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05