[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ที่ รายการ Download
1 สัญญาจ้างครูปวช. ดาวน์โหลด
2  สัญญาจ้างครู ศรช. ดาวน์โหลด
3  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยอำเภอ ฯ ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลด
4  ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด
5  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
6  แบบถอนเงินประกันสัญญา (ออกก่อนครบกำหนดสัญญา) ดาวน์โหลด
7  แบบถอนเงินประกันสัญญา (ครบกำหนดสัญญา) ดาวน์โหลด
8  สัญญาจ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง ดาวน์โหลด
9   ดาวน์โหลด
10   ดาวน์โหลด
11   ดาวน์โหลด
12   ดาวน์โหลด
13   ดาวน์โหลด
14   ดาวน์โหลด
15   ดาวน์โหลดเข้าชม : 1791
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05