[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : วิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์์
หมวดหมู่ : สื่อประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

พุธ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง   การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระยอง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณานำไปประยุกต์ใช้
เข้าชม : 155


สื่อประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 16 / พ.ย. / 2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 3 / พ.ย. / 2565
      23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 25 / ต.ค. / 2565
      เด็กไทย หัวใจจิตอาสา พัฒนาชุมชน กศน.อำเภอเมืองระยอง 5 / ต.ค. / 2565
      \"วรรคทองสุนทรภู่คู่สังคมไทย\" 5 / ต.ค. / 2565