[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล : ทั้งหมด
  

15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
รับเชิญเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา กศน.
วันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 นางสาวชลจีรัศมิ์ ชิตเจริญอยู่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ กศน.เขตพญาไท และ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : [117]
15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
เข้าชม : [130]
15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
โครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 9 มกราคม 2566 กศน.อำเภอเมืองระยอง ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
เข้าชม : [122]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ร่วมกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าชม : [236]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1
เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้าชม : [191]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ร่วมขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าชม : [175]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ร่วมออกโรงทาน ในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565
ร่วมออกโรงทาน ในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565
เข้าชม : [162]
31 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [147]
31 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
ต้อนรับคณะท่านผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ต้อนรับคณะท่านผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เข้าชม : [84]
25 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
มอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
มอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
เข้าชม : [119]
18 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางวัชรินทร์ สิทธิพร
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางวัชรินทร์ สิทธิพร
เข้าชม : [143]
18 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
เข้าชม : [139]
13 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [134]
11 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดฝึกประสบการณ์
เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดฝึกประสบการณ์
เข้าชม : [139]
6 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
เข้าชม : [108]
6 / ต.ค. / 2565 : งานการศึกษาพื้นฐาน
ยินดีต้อนรับ ผอ.เพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยองคนใหม่
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ ผอ.เพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยองคนใหม่
เข้าชม : [134]
6 / พ.ค. / 2564 : การศึกษาตลอดชีวิต
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง เชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๔
เข้าชม : [201]
22 / ก.พ. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 โดย กอ.รมน. และ กศน.อำเภอเมืองระยอง
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 โดย กอ.รมน. และ กศน.อำเภอเมืองระยอง โ
เข้าชม : [317]
8 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บรรยากาศการสอบกลางภาค กศน.บ้านแลง
บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน.ตำบลบ้านแลง
เข้าชม : [267]
16 / ธ.ค. / 2563 : งานการศึกษาพื้นฐาน
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการเรียนรู้(พบกลุ่ม)
เข้าชม : [255]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>