[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล : ทั้งหมด
  

16 / ต.ค. / 2566 : สถานศึกษา
สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [387]
17 / ก.ย. / 2566 : สถานศึกษา
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [294]
17 / ก.ย. / 2566 : สถานศึกษา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [254]
17 / ก.ย. / 2566 : สถานศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร
โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร
เข้าชม : [254]
17 / ก.ย. / 2566 : สถานศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก
โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก
เข้าชม : [197]
9 / ส.ค. / 2566 : สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยผู้เรียน สกร.อำเภอเมืองระยอง
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยผู้เรียน สกร.อำเภอเมืองระยอง
เข้าชม : [196]
8 / ส.ค. / 2566 : สถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [164]
5 / ก.ค. / 2566 : สถานศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง
โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดระยอง
เข้าชม : [147]
5 / ก.ค. / 2566 : สถานศึกษา
คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ได้ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ได้ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
เข้าชม : [163]
15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
รับเชิญเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา กศน.
วันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 นางสาวชลจีรัศมิ์ ชิตเจริญอยู่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ กศน.เขตพญาไท และ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : [284]
15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
เข้าชม : [328]
15 / ม.ค. / 2566 : สถานศึกษา
โครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 9 มกราคม 2566 กศน.อำเภอเมืองระยอง ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ กศน.อำเภอเมืองระยอง
เข้าชม : [284]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ร่วมกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าชม : [456]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1
เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้าชม : [392]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ร่วมขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565
เข้าชม : [384]
3 / พ.ย. / 2565 : สถานศึกษา
ร่วมออกโรงทาน ในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565
ร่วมออกโรงทาน ในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565
เข้าชม : [328]
31 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [255]
31 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
ต้อนรับคณะท่านผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ต้อนรับคณะท่านผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เข้าชม : [223]
25 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
มอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
มอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
เข้าชม : [309]
18 / ต.ค. / 2565 : สถานศึกษา
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางวัชรินทร์ สิทธิพร
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางวัชรินทร์ สิทธิพร
เข้าชม : [314]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>