[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : โครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง

พุธ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร นำอาสาสมัคร กศน.
ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยองเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัดระยอง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง โดย นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เข้าชม : 106


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566