[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก

อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2566


วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอเมืองระยองได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก
🌍🍃
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราชอาณาจักรไทย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตไทย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทวีปและภูมิอากาศ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก ถึงความสาคัญของ การเรียนรู้สังคมไทย
และสังคมโลก
 


เข้าชม : 167


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566