[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน)
และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
และได้นำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน. รวมถึงการขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษา กศน.
ภาคเรียนที่ 2/2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเข้าชม : 385


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566