[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : มอบหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565


 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอเมืองระยอง มอบหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 เล่ม ได้แก่
1. ผีพลอยประสม
2. พระราชนิพนธ์ เรื่องผีสั้น ๆ และประชุมพระราชนิพนธ์
3. รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา
โดยมอบให้กับครู กศน. เพื่อนำไปบริการ
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง กศน.ตำบลทุกแห่ง และบ้านหนังสือชุมชนเข้าชม : 241


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566