[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

6 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวเด่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อรายงาน การวิชัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
21 / พ.ย. / 2565 : ข่าวเด่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
19 / ต.ค. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
19 / ต.ค. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.))
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)
17 / ต.ค. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
17 / ต.ค. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)
17 / ต.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
10 / ต.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
กศน.ระยองร่วมปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย
กศน.ระยองร่วมปันน้ำใจ สู่ผู้ประสบภัย (กศน.ช่วยเหลือประชาชน) ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
5 / ต.ค. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท
5 / ต.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) จำนวน 1อัตรา
26 / ก.ย. / 2565 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ ผลการประกวดบทความโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TKP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ผลการประกวดบทความโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TKP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 / พ.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
29 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
24 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan
17 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวดระยอง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป
3 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตราตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
22 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
2 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่องกำหนดวันและสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองขอให้ผู้มีรายชือตามประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2564
5 / ม.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
14 / ธ.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05