[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

22 / ก.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
ขอแสดงความยินดี กศน.อำเภอเมืองระยอง ในโอกาสการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
ขอแสดงความยินดี กศน.อำเภอเมืองระยอง ในโอกาสการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
ขอแสดงความยินดี กศน.อำเภอเมืองระยอง ในโอกาสการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ \"การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา\"
27 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดี กศน.ตำบลทับมา ในโอกาศได้รับการประเมินคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กศน.ตำบลทับมา ชนะเลิศการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2564
30 / ก.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน ทุกรางวัลนะคะ สำนักงาน กศน. ประกาศผลการคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในปีนี้มีบุคลากร ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล และหน่วยงาน/สภานศึกษา ได้รับรางวัล จำนวน 1 รางวัล ของ สำนักงาน ก
5 / ก.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามปฏิญาณตน \\\\\\\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564\\\\\\\"
\\\\\\\"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564\\\\\\\"
29 / มิ.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
18 / มิ.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ผลการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด
ผลการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด
16 / มิ.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และ ผู้ประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์(กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น และ ผู้ประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์(กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
16 / มิ.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 / มิ.ย. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
3 / พ.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
29 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
24 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan
17 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวดระยอง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป
3 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตราตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
22 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
2 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่องกำหนดวันและสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองขอให้ผู้มีรายชือตามประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2564
5 / ม.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05