[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

5 / ม.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
14 / ธ.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
24 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
16 / มิ.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด
17 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาการเช่ารถยนต์ประเภท 112 ที่นั่ง (ดีเซล)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาการเช่ารถยนต์ประเภท 112 ที่นั่ง (ดีเซล)
27 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภท 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภท 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
23 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
20 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
แผนการตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 / ก.พ. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
คู่มือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
คู่มือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
13 / ธ.ค. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
9 / ธ.ค. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองสอบข้อเขียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐
18 / พ.ย. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา
2 / ก.ค. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
25 / มิ.ย. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
21 / มิ.ย. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
18 / มิ.ย. / 2562 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05