[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

3 / พ.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง NFE Rayong Knowledge เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดระยอง
29 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน. จังหวดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
24 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan
17 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวดระยอง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป
3 / มี.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตราตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
22 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
2 / ก.พ. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศ เรื่องกำหนดวันและสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองขอให้ผู้มีรายชือตามประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2564
5 / ม.ค. / 2564 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
14 / ธ.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
24 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
16 / มิ.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด
17 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 / เม.ย. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาการเช่ารถยนต์ประเภท 112 ที่นั่ง (ดีเซล)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าประกวดราคาการเช่ารถยนต์ประเภท 112 ที่นั่ง (ดีเซล)
27 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภท 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ประเภท 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
23 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
20 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 / มี.ค. / 2563 : คำสั่ง/ ประกาศ
แผนการตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 / ก.พ. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
คู่มือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
คู่มือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05