[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อาเซียนศึกษาประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนิเซียประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปรประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า
 

  

  

17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 7-8 มีนาคม 2558 สนามสอบ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
29 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมสร้างแบบทดสอบและประเมินผล
วันที่ 26-28 พ.ย.56 ณ โรงแรมซิลเวอร์บีช อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
24 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
ครูและบุคลากร กศน.อำเภอปลวกแดงเข้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึก
3 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
กศน.อำเภอปลวกแดงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละหาร และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดโครงการฯ กับนักศึกษา กศน.อำเภอปลวกแดง เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2556 ณ วัดปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด ปี2556
กศน.อำเภอปลวกแดงได้จัดโครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด ปี2556 ให้กับนักศึกษากศน.ในวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ กศน.อำเภอปลวกแดง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน
3 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ประชุมมอบนโยบายศูนย์ภาษาอาเซียน
คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอปลวกแดงเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายศูนย์ภาษาอาเซียน จากนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สัญจร 2556
คณะครูกศน.อำเภอปลวกแดงนำนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคตะวันออก ในวันที่ ๓๐-๓๑พฤษภาคมและวันที่๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ชนะการแข่งขัน\\\"สุดยอดกศน.\\\"จังหวัดระยอง
นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดงพร้อมคณะครูนำนักศึกษา กศน.อำเภอปลวกแดง เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอด กศน. ผลการแข่งขัน นักศึกษากศน.อำเภอปลวกแดงได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องสุนทรภู่สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาต้านยาเสพติด
กศน.อำเภอปลวกแดงได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดได้รับเกียรติจากนางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดงเป็นประธาน และนางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังจันทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปลวกแดง
24 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเกียรติจากนายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธาน ในวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์พืชสวนจังหวัดระยอง
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน การพัฒนางาน กศน.สู่ประตูอาเซียน
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2556
14 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
วันเด็กแห่งชาติ
กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมกับ อบต.ปลวกแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณ สนามกีฬาอบต.ปลวกแดง
13 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
๕ ธันวามหาราช
นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธิ เนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอปลวกแดง ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
10 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายหน้ากศน.อำเภอและสี่แยกหลัก
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 กศน.อำเภอปลวกแดง ได้ดำเนินการ จัดทำป้ายไวนิล ขนาด 7 เมตร x 2.5 เมตร ติดหน้ากศน.อำเภอปลวกแดง และสี่แยกหลักของอำเภอปลวกแดง
23 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมบุคลากรครูการจัดทำแผนการเรียนรู้
นางขนิษฐา ป้องชาติผู้อำนวยการกศน.อำเภอปลวกแดง นำคณะครูกศน.เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเวลลิงตัน อำเภอเมืองระยอง
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.อำเภอปลวกแดงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบวุฒิประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเเรยนบ้านปลวกแดง
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 วันปิยมหาราช
นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง พร้อมคณะครู กศน.ร่วมวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง
17 / ต.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปลวกแดง
พร้อมคณะครูกศน.อำเภอปลวกแดงให้การต้อนรับนายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มาเยี่ยมชม กศน.อำเภอปลวกแดง ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 255
10 / ก.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักกีฬาจาก กศน.จังหวัดรระยอง ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
21 / ส.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง และคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอปลวกแดง วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเรื่องเห็ด บ้านแม่น้ำคู้เก่า ตำบลแม่น้ำคู้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน สส.ธารา ปิตุเตชะ เป็นประธาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง  
หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 21140 
 โทรศัพท์  0-3865-9468   โทรสาร  0-3887-8202  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01