[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวสารจาก สกร.อำเภอเมืองระยอง : ทั้งหมด
  
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ TO Be NUMBER ONE ร่วมใจสร้างสรรค์สถานศึกษาสีขาว
ลุยงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ TO Be NUMBER ONE ร่วมใจสร้างสรรค์สถานศึกษาสีขาว
เข้าชม : [121]
13 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอมแล้ว !! ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566
สกร.อำเภอเมืองระยอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566
เข้าชม : [175]
25 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง นำคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบ้านธิ จังหวัดลำพูน
เข้าชม : [160]
25 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกร.อำเภอเมืองชลบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
เข้าชม : [139]
20 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช 2566 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
วันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ\"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว\"
เข้าชม : [178]
12 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [120]
8 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566
เข้าชม : [136]
17 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
เข้าชม : [138]
17 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดและงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชนกาชาดหัวใจครูปีที่ 2
วันที่ 12-13 กันยายน 2566 เข้าร่วม งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดและงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชนกาชาดหัวใจครูปีที่ 2
เข้าชม : [107]
11 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู สกร.เมืองระยอง รับโล่รางวัลครูต้นแบบ
เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Best Practice)ระดับยอดเยี่ยม
เข้าชม : [112]
1 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าชม : [123]
8 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เข้าชม : [146]
12 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองระยอง คว้ารางวัลที่ 2 กศน.อำเภอดีเด่น ระดับประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ได้รับการประกาศรายชื่อ ได้รับรางวัลที่ 2 กศน.อำเภอดีเด่น ระดับประเทศ
เข้าชม : [174]
5 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.เมืองระยองคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรั
เข้าชม : [121]
22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพิธีไหว้ครู 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง
\"พิธีไหว้ครู 2566 สกร.อำเภอเมืองระยอง \" ในโครงการ ปลูกฝังคุณธรรม วิถีธรรม วิถีไทย ได้รับเกียรติจากนายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงเป็นประธานในพิธีเปิด
เข้าชม : [143]
1 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เข้าชม : [194]
22 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง(ศสกร.อำเภอเมืองระยอง) ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566วันที่ 21 พฤษภาคม 2566
เข้าชม : [225]
30 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [266]
1 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองระยอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดินสวนสนาม
กศน.เมืองระยอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดินสวนสนาม
เข้าชม : [283]
15 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\\\\\"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี\\\\\\\" โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ To Be Number One เด็กยุคใหม่หัวใจสร้างสรรค์
วันที่ 14 มกราคม 2566 กศน.อำเภอเมืองระยอง จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ To Be Number One เด็กยุคใหม่หัวใจสร้างสรรค์
เข้าชม : [295]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>