[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ได้ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล

พุธ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


 วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้การต้อนรับ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ได้ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
ณ กศน.ตำบลเพ กศน.ตำบลแกลง และ กศน.สำนักทอง เพื่อให้สอดคล้อง เกณฑ์/ตัวชี้วัด
แต่ละด้านมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนด

สกร.ตำบลสำนักทอง


สกร.ตำบลเพ

สกร.ตำบลแกลงเข้าชม : 121


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566