[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
การเงิน

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
หนังสือมอบอำนาจ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
สัญญายืมเงิน (หน้า-หลัง)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005)
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)
แบบรายงานขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (กรณียืมเงิน)
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (กรณีไม่ยืมเงิน)
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  บก 4231

เข้าชม : 3105
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05