[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.

จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยต่อสังคมไทย ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และมอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้ง ได้แก่ 
1. นางสาวสุกัญญา สาฆะ ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอเมืองระยอง) 
2. นางสยุมพร เจริญสุข ครู กศน.ตำบล (สังกัด ครู กศน.อำเภอนิคมพัฒนา)
3. นางรัชฎา รามนัฏ ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอบ้านค่าย) 
4. นางสาวฐิติพร พาสี ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอบ้านฉาง)
5. นางสาวภัทราวดี วงษา นักจัดการงานทั่วไป (สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง)
เพื่อนำนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด ขยายผลให้บุคลากร และประชาชนต่อไป

เข้าชม : 123


ข่าวทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ และระบบคลังความรู้ Thailand Knowledge portal 13 / มี.ค. / 2562
      โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” 13 / มี.ค. / 2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22 / ก.พ. / 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 / ก.พ. / 2562
      ประชุมสังเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 14 / ก.พ. / 2562


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05