[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวทั่วไป
โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.

จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยต่อสังคมไทย ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีนางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และมอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้ง ได้แก่ 
1. นางสาวสุกัญญา สาฆะ ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอเมืองระยอง) 
2. นางสยุมพร เจริญสุข ครู กศน.ตำบล (สังกัด ครู กศน.อำเภอนิคมพัฒนา)
3. นางรัชฎา รามนัฏ ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอบ้านค่าย) 
4. นางสาวฐิติพร พาสี ครู กศน.ตำบล (สังกัด กศน.อำเภอบ้านฉาง)
5. นางสาวภัทราวดี วงษา นักจัดการงานทั่วไป (สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง)
เพื่อนำนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด ขยายผลให้บุคลากร และประชาชนต่อไป

เข้าชม : 89


ข่าวทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 4 / ธ.ค. / 2561
      กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 4 / ธ.ค. / 2561
      กิจกรรมเกี่ยวข้าว ในแปลงนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง 7 / พ.ย. / 2561
      ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ 7 / พ.ย. / 2561
      กิจกรรมเคารพธงชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย 5 / พ.ย. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05