[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง และ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เริ่ม ถึง
1 นายศักดา  เบ้านาค ผู้อำนวยการศูนย์ 1 ตุลาคม 2527 26 กุมภาพันธ์ 2530
2 นายมานิตย์  ติณะคัด ผู้อำนวยการศูนย์ 27 กุมภาพันธ์ 2530 30 กันยายน 2534
3 นายสุจินต์  สิริวัฒนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ 1 ตุลาคม 2534 30 กันยายน 2539
4 นายวิมล  จำนงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ 1 ตุลาคม 2539 29 มกราคม 2542
5 นายสุข  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ 30 มกราคม 2542 31 ธันวาคม 2544
6 นายธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ 1 มกราคม 2545 27 มีนาคม 2546
7 นายศิลป์ชัย  ศรีธัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ 28 มีนาคม 2546 15 ตุลาคม 2550
8 นายชำนาญ  แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน 16 ตุลาคม 2550 7 ธันวาคม 2554
9 นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน 8 ธันวาคม 2554 16 กุมภาพันธ์ 2557


เข้าชม : 1747
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05