เนื้อหา : กศน.ตำบล,ศรช.,เครือข่าย
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


 วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง​และนางพัทธกานต์​ วัฒสหโยธิน​ตำแหน่งผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปลวกแดง​ พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าหอเฉลิมพระเกียรติ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เข้าชม : 275


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 / ธ.ค. / 2563
      เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16 / ธ.ค. / 2563
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 16 / ธ.ค. / 2563
      ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) 13 / มิ.ย. / 2551
      ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ) 31 / มี.ค. / 2551