เนื้อหา : ศกร.ตำบล,ศรช.,เครือข่าย
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

พุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


 

เข้าชม : 702


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 / ธ.ค. / 2563
      เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16 / ธ.ค. / 2563
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 16 / ธ.ค. / 2563
      ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) 13 / มิ.ย. / 2551
      ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ) 31 / มี.ค. / 2551