history  
history
executive
management
data_student
personend
activity_data
network
library
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) นักศึกษา กศน.อำเภอนิคมพัฒนา ภาคเรียนที่2/55
กศน.อำเภอนิคมพัฒนาจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) นักศึกษา กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 14 - 31 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1

นักศึกษา กศน. อำเภอนิคมพัฒนาเข้าอบรมหลักสูตร ICT 40 ชั่วโมง จำนวน 35 คน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ระหว่างวันที่ 14 - 31 มกราคม 2556

  โพสต์ : 2013-01-31

 
 
     
คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมคนที่
เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2551