เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ ศสกร.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร

อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2566


สกร.อำเภอเมืองระยอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การคัดเลือกผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับภาค จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 8


เข้าชม : 153


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 16 / ต.ค. / 2566
      การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 17 / ก.ย. / 2566
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานนวัตกรรมการจัดการความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร 17 / ก.ย. / 2566
      โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ ครบเครื่องเมืองไทย เรียนรู้ไปทั่วโลก 17 / ก.ย. / 2566