เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน)
และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
และได้นำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน กศน. รวมถึงการขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษา กศน.
ภาคเรียนที่ 2/2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองเข้าชม : 138


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รับเชิญเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา กศน. 15 / ม.ค. / 2566
      ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร 15 / ม.ค. / 2566
      โครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 15 / ม.ค. / 2566
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 3 / พ.ย. / 2565
      โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 3 / พ.ย. / 2565