เนื้อหา : ข่าวกิจกรรมการศึกษาของ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : สถานศึกษา
หัวข้อเรื่อง : โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นางเพ็ญประภา แสนอุบล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง
และ นางสาวชลจีรัศมิ์ ชิตเจริญอยู่ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1
ประชุมรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถด้านการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
โดยมี นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
เป็นประธานกล่าวเปิด
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
เข้าชม : 115


สถานศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รับเชิญเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา กศน. 15 / ม.ค. / 2566
      ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร 15 / ม.ค. / 2566
      โครงการเรียนรู้ชีวิต จิตเบิกบาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 15 / ม.ค. / 2566
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 3 / พ.ย. / 2565
      โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 3 / พ.ย. / 2565