-->  มีหนังสือจำนวน 64 ฉบับ ยังไม่รับ 0 ฉบับ
11 พ.ค. 2565  ตอบรับการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และบริการส่งเสริมสังคม กศน.อำเภอเขาชะเมา รับแล้ว
06 พ.ค. 2565  แจ้งรายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเลือกเส กศน.อำเภอเขาชะเมา รับแล้ว
06 พ.ค. 2565  บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเลือกเสรี กศน.อำเภอปลวกแดง รับแล้ว
03 พ.ค. 2565  ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
29 เม.ย. 2565  แจ้งผู้จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขอลาออกและขออัตราทดแทน กศน.อำเภอบ้านค่าย รับแล้ว
01 เม.ย. 2565  แจ้งความประสงค์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
24 มี.ค. 2565  เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลพนักงานราชการครั้งที่ 1 กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
18 มี.ค. 2565  หลักฐานการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
20 ม.ค. 2565  เชิญประชุม ขับเคลื่อนโครงการนิคมพัฒนาโมเดล พลิกชีวิตเกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลผลิต พิชิตทุกปัญหา นำพาสู่ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
30 พ.ย. 2564  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กศน.อำเภอปลวกแดง รับแล้ว
23 พ.ย. 2564  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
23 พ.ย. 2564  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
23 พ.ย. 2564  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว
08 พ.ย. 2564  แจ้งคำสั่งและเชิญประชุม กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
06 ต.ค. 2564  แจ้งยืนยันการติดตั้งอินเทอร์เน็ต กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
06 ต.ค. 2564  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
06 ต.ค. 2564  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย กศน.อำเภอบ้านฉาง รับแล้ว
05 ต.ค. 2564  แจ้งความประสงค์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กศน.อำเภอเขาชะเมา รับแล้ว
05 ต.ค. 2564  แจ้งความประสงค์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กศน.อำเภอปลวกแดง รับแล้ว
13 ก.ย. 2564  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังห กศน.อำเภอนิคมพัฒนา รับแล้ว